Pracodawca, który rozstaje się z pracownikiem, ma możliwość zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. To rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy obie strony umowy chcą rozstać się jak najszybciej bez niepotrzebnych spięć.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – na czym polega?

W sytuacji, kiedy decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje jedna ze stron, atmosfera pomiędzy pracownikiem a pracodawcą często jest wyjątkowo negatywna i pozostawia wiele do życzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych spięć w miejscu pracy, wskazane jest jak najszybsze zakończenie stosunku pracy.

W takiej sytuacji można zdecydować się na wypowiedzenie bez świadczenia pracy – zwłaszcza, jeśli w danym okresie świadczenie pracy przez zwolnionego pracownika jest zwyczajnie bezcelowe.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to konstrukcja prawna, dzięki której pracownik nie musi świadczyć pracy na rzecz pracodawcy we wskazanym okresie. Uwaga – możliwość taka dopuszczalna jest przez prawo wyłącznie w sytuacji, kiedy stosunek pracy rozwiązywany jest poprzez wypowiedzenie umowy o pracę.

Wypowiedzenie bez świadczenia pracy jest możliwe niezależnie od okresu, na który obowiązywała umowa o pracę. Bez znaczenia jest również to, która ze stron zdecydowała się na wypowiedzenie umowy, a także – jaki staż posiadał pracownik w firmie.

Czy pracownik musi zgodzić się na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to do uprawnień pracodawcy należy zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Może skorzystać z takiej alternatywy, jednak wcale nie musi. Niezależnie od tego, która ze stron zdecydowała się na wypowiedzenie umowy, w tej sprawie głos decydujący zawsze ma pracodawca. Pracownik może co prawda wyrazić chęć zwolnienia z obowiązku pracy, jednak nie jest to w żaden sposób wiążące dla pracodawcy.

W jaki sposób należy poinformować pracownika o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy?

Pracodawca musi pamiętać o tym, że pracownika o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy musi poinformować w jednoznaczny, zrozumiały sposób. Może odbyć się to za pośrednictwem pisma z wypowiedzeniem umowy o pracę – bądź też odrębnego pisma.

Wielu pracowników zastanawia się, jak wygląda kwestia wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Otóż, przepisy kodeksu pracy są jednoznaczne – pracownikowi na czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie takie samo jak za czas urlopu wypoczynkowego.

Co z zaległym urlopem?

Pracodawca musi pamiętać o tym, że jeśli pracownik wcześniej nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, nie może tego zrobić w okresie zwolnienia z obowiązku pracy. W takiej sytuacji pracodawca będzie musiał wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Może jednak przed zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy nakazać mu wykorzystanie całego zaległego urlopu – taka sytuacja zwalnia go z konieczności zapłaty ekwiwalentu.

Leave a comment