Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są w Polsce bardzo popularnym sposobem prowadzenia działalności. Jeśli rozważamy założenie lub wejście do spółki z o.o., sprawdźmy, czym jest i co należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na rejestracje w KRS.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest po prostu formą prawną przedsiębiorstwa, które tworzy albo jedna osoba, albo więcej osób (nazywamy ich wspólnikami). Zaletą tego rodzaju formy prawnej jest to, że za wszelkie niepowodzenia w związku ze złymi decyzjami czy niemożliwymi do spłaty długami odpowiada majątek spółki, nie zaś prywatny majątek wspólników. Istnieje jednak pewien wyjątek, o którym zresztą mówi Kodeks spółek handlowych. Otóż, jeśli egzekucja majątku spółki nie przyniesie rezultatów, długi nie zostaną spłacone, wówczas za zobowiązania spółki mogą odpowiadać członkowie zarządu w sposób subsydiarny: do odpowiedzialności pociąga się osobę, która zaciągnęła dług.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pod nazwą udziały w spółce z o.o. rozumiemy część kapitału zakładowego pochodzącego z wkładów wnoszonych do wchodzenia do spółki (w Polsce mówimy o kwocie minimalnej pięciu tysięcy złotych. Uczestnictwo w spółce oznacza posiadania udziałów oraz nabycie wynikających z tego tytuł upraw i obowiązków. Oczywiście sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest możliwa, trzeba tylko dopełnić kilku formalności, z czego najważniejsze jest sporządzenie umowy sprzedaży, która powinna zawierać dane osoby sprzedającej oraz dane kupca, liczbę udziałów, ich cenę, terminu zapłaty i daty oddania udziałów na nowego właściciela.

Prawa i obowiązku udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerzy mają różne prawa, w tym:

  • Prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach i do głosu;
  • Prawo do zdobywania udziałów, udziału w zyskach i do wglądu do dokumentów spółki.

Natomiast najważniejsze obowiązki udziałowców to:

  • Obowiązek wniesienia wkładu do majątku spółki, co jest jednoznaczne ze stanie się udziałowcem;
  • Obowiązek płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki wiążę się z realizacją obowiązków i formalności. Nie obejdzie się bez wizyty u notariusza. Trzeba bowiem sformułować umowę i statut, a więc akt założycielski zgodny z przepisami zgodnymi z danym rodzajem spółki.

Obecnie możliwe jest zakładanie spółki przez Internet, w tym zapisanie do KRS. Jeśli zawieraliśmy umowę w formie tradycyjnej, możemy dokonać wpisu przez Portal Rejestrów Sądowych, jeśli natomiast korzystaliśmy z systemu S24, wówczas to system przeprowadza nasz przez etap rejestracji.

Rejestrując spółkę musimy określić i wypełnić na formularzu informacje takie jak przedmiot działalności naszej nowo powstałej spółki, jak również role, imiona, nazwiska i adresy wspólników. Ponadto wysokość wkładu, jakie wniósł dany wspólnik do majątku spółki (minimum 5 tysięcy), podział zysków oraz zakres praw i obowiązków wspólnika.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Leave a comment