Każda para, która bierze ślub liczy na długi i szczęśliwy związek. Niestety, rzeczywistość bardzo często wygląda inaczej. Różnice charakterów, monotonia życia, brak chęci dogadania się, konflikty, nałogi lub nowa miłość sprawiają, że małżeństwo zaczyna rozpadać się. Jak wynika z przeprowadzanych badań, w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo.

Rozwód – co musisz wiedzieć?

Rozwód to w świetle prawa trwały oraz zupełny rozkład pożycia. Sąd może zatem orzec o rozwodzie wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do rozpadu więzi gospodarczej, fizycznej oraz duchowej. Wniosek o wszczęcie postępowania rozwodowego może wnieść każdy z małżonków. Niezbędne jest jednak napisanie pozwu, zebranie oraz dołączenie wymaganych dokumentów, a także uiszczenie opłaty skarbowej.

Pozew rozwodowy składa się w Sądzie Okręgowym. Następnie, po zapoznaniu się z dokumentacją, instytucja wyznacza datę rozprawy. Zdarza się, że proces kończy się na jednej rozprawie, ale bywa także, że sprawa ciągnie się latami. Na rozprawie możemy występować samodzielnie lub z adwokatem. Co będzie bardziej korzystne?

Jakie czynności musimy wykonać podczas sprawy sądowej?

Decyzję o tym, czy potrzebujemy adwokata czy też nie, pomoże nam podjąć wiedza dotycząca tego, jakie czynności musimy wykonać podczas sprawy sądowej. Należy wziąć pod uwagę to, że każda sprawa jest inna, a to z kolei przekłada się na fakt, że do każdej rozprawy należy zgromadzić inne dokumenty. Z całą pewnością powinniśmy być jednak gotowi na większą część przypadków z tej listy:

  • Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód.
  • Odpowiednie załączniki i wymagane prawem odpisy pism oraz załączników.
  • Jeżeli posiadamy dzieci – wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie kontaktów z nimi lub alimentów, ewentualnie odpowiedź na taki wniosek.
  • Ustne przedstawienie swojego stanowiska w sprawie przed sądem, a także ustosunkowanie się do słów małżonka.
  • Zapoznanie się z orzeczeniami sądów okręgowych, które już zapadały w sprawach o rozwód oraz poszukanie przypadków podobnych do naszej sprawy.
  • Prawidłowe sformułowanie żądania w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa.
  • Przedstawienie na żądanie sądu odpowiednich dokumentów, np. deklaracje podatkowe, wyciągi z rachunków bankowych.

Czynności te nie należą do najłatwiejszych. Sprawy rozwodowe to zatem długi oraz skomplikowany dla przeciętnego człowieka proces. Adwokat rozwodowy przyda się w momencie, kiedy nie wiemy jak zabrać się za gromadzenie odpowiednich dokumentów oraz jak przekonać sąd o swoich racjach. Warto zatem korzystać z usług sprawdzonych kancelarii prawnych.

Leave a comment