Egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

117 uczniów w Zespole Szkół Dwujęzycznych w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjaliści dzisiaj zdawać będą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.
W czwartek, 20 kwietnia uczniów czekać będzie egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologią, chemią, fizyką i geografią) oraz matematyki. Ostatniego dnia, w piątek przeprowadzony zostanie egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:
• 20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym
• 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym oraz
• 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.
Największa grupa gimnazjalistów 72 osoby zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 61 osób zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.
Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 45 gimnazjalistów, zaś na poziomie rozszerzonym – 32 osoby. Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca br.
Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:
• ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
• ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

zdjęcia

 

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony