Zielona Szkoła 2013 Kraków-Zakopane

ZIELONA SZKOŁA 2013 - KRAKÓW-ZAKOPANEIMG 7550

Od 11.02.2013 do 04.03.2013 trwają zapisy (zaliczka 100zł) u p. Bożeny Szymanowicz

Liczba miejsc ograniczona;) Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Harmonogram i wstępny kosztorys wewnątrz newsa i na tablicy przy sali nr 18.

Program Zielonej Szkoły Kraków – Zakopane

13.05.2013 – 17.05.2013

Cele ogólne:

dydaktyczne:

 • kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji, dostrzegania wzajemnych związków i współzależności pomiędzy przyrodą i człowiekiem oraz samodzielności logicznego myślenia; wyrabianie umiejętności samodzielnego wyciągania i formułowania wniosków,
 • kształtowanie postawy poszanowania w stosunku do dorobku naukowego i technicznego,

wychowawcze:

 • wzbogacanie osobowości ucznia o wrażliwość na piękno i ład przestrzenny przez wprowadzenie aktywnych form edukacji,
 • wdrażanie zasad kultury współżycia.

Cele operacyjne:

Uczniowie:

 • rozszerzają wiedzę o otaczającej ich rzeczywistości przez poznanie środowiska przyrodniczego Tatr 
 • poznają historię i teraźniejszość, zabytki kultury i pamiątki kultury narodowej Krakowa i  Zakopanego
 • wzbogacają swe doświadczenia działając twórczo
 • kształtują wrażliwość na piękno przyrody, pielęgnują zasady ochrony środowiska, a tym samym kształtują postawy ekonomiczne
 • kształtują pozytywne cech charakteru i mają sposobność do aktywnego wypoczynku

Efekty:

 • gromadzenie, interpretowanie i prezentowanie wiedzy
 • przewidywanie zmian w przyrodzie i w działaniach ludzi na podstawie uzyskanych informacji
 • korzystanie z możliwie różnych źródeł informacji
 • stosowanie wiedzy w życiu

Hasła z podstawy programowej obowiązujące w gimnazjum.

 • analiza i interpretacja tekstów kultury.
 • rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata
 • poznawanie różnorodności świata żywego i środowisk życia organizmów,
 • kształtowanie zachowań nastawionych na ochronę środowiska przyrodniczego,
 • relacje wewnątrz i międzygatunkowe w przyrodzie,
 • działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje,
 • posługiwanie się planem miasta( Kraków, Zakopane), mapą turystyczną(Tatrzański Park Narodowy) jako źródłem informacji geograficznej,
 • poznanie Tatrzańskiego Parku Narodowego – jako wybranego regionu turystycznego Polski (walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura bazy turystycznej).

Organizator: Bożena Szymanowicz, nauczycielka Gimnazjum M. Rataja

Baza noclegowa: Pensjonat Pod Giewontem, ul. Skibówki 35A, Zakopane tel.18 2062884

1 dzień: poniedziałek 13.05.2013

4.30 - 4.45 – zbiórka na parkingu przed halą przy Gimnazjum im. M.Rataja w Żmigrodzie

5.00  - 12.30 -  przejazd do Krakowa; przypomnienie regulaminu  i zasad obowiązujących w trakcie  Zielonej Szkoły, omówienie programu Zielonej Szkoły, sprawy organizacyjno-porządkowe, bhp.

12.30 – 15.00 Lekcja historii w Fabryce Schindlera warsztaty edukacyjne np. Kroke czyli żydowski Kraków, Armia Krajowa walczy, Nazistowskie wizje Krakowa, czy też Krakowskie getto.

15.00 – 18.00 przejazd do Zakopanego

18.00 – 18.30 zakwaterowanie

18.30 – 19.30 kolacja

19.30 –  20.30 zajęcia edukacyjne/ Temat:  Zakopane, Tatrzański Park Narodowy jako region turystyczny- wprowadzenie. /

20.30 - 21.30 toaleta wieczorna

22.00 cisza nocna

2 dzień: wtorek 14.05.2013

7.30 – 8.00 pobudka, toaleta poranna

 8.00 – 8.45 śniadanie, omówienie harmonogramu dnia

 8.45 – 9.00 pogadanka nt zachowania zasad bezpieczeństwa na szlakach Parku Narodowego; poznanie pani przewodnik.

9.00 - 16.00 walory przyrodnicze Tatr Zachodnich: Dolina Kościeliska, jaskinia Smocza Jama w Wąwozie Kraków, jaskinia Mylna (latarki obowiązkowe)

16.00 – 16.30 powrót do pensjonatu, przygotowanie do obiadu

16.30 – 17.30 obiad

17.00 – 19.30 zajęcia edukacyjne/ Walory kulturowe Zakopanego -  szlak drewnianych zabytków, Krupówki/

19.30 - 20.15 zajęcia edukacyjne w grupach/ alternatywnie w zależności od przedmiotowca – opiekuna; rozwiązywanie testów egzaminacyjnych – klasy 3)

20.30- 22.00 ognisko z pieczeniem kiełbasek

22.00- 22.30 toaleta wieczorna

23.00 cisza nocna

3 dzień – środa 15.05.2013

7.30 – 8.00 pobudka, toaleta poranna

8.00 - 9.00 śniadanie, omówienie harmonogramu dnia

9.30 - 16.00 wędrówka szlakiem turystycznym – Morskie Oko

16.00 – 16.30 powrót do pensjonatu, przygotowanie do obiadu

16.30 – 17.30 0biad

17.30 – 18.15 zajęcia edukacyjne w grupach/ alternatywnie (przedmioty wykładane przez opiekunów; rozwiązywanie testów egzaminacyjnych – klasy 3)

18.30 – 19.45 – praca własna w zespołach zadaniowych

20.00- 20.45 kolacja

21.00- 21.30 Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej

21.30- 22.00 toaleta wieczorna

23.00 cisza nocna

4 dzień – czwartek 16.05.2013

7.30 – 8.00 pobudka, toaleta poranna

8.00 - 9.00 śniadanie, omówienie harmonogramu dnia

9.00 - 15.00 Zakopane: Muzeum Jana Kasprowicza, Jaszczurówka Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa, Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego, filmy edukacyjne: Lawina, Niedźwiedź brunatny, Skarby Morskiego Oka, Skocznia Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza, Cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzysku i zabytkowy kościółek przy cmentarzu

14.00 – 15.00 powrót do pensjonatu, przygotowanie do obiadu; 0biad

15.30 – 19.00 Szlak drewnianych zabytków, Krupówki

18.30 – 19.45 zajęcia edukacyjne w grupach/ alternatywnie (matematyka, biologia, język polski dla klas 1 i 2; rozwiązywanie testów egzaminacyjnych – klasy 3)

19.00- 20.00 Kolacja

20.30- 23.00 dyskoteka

23.00 – 23.30 toaleta wieczorna

23.30 cisza nocna

5 dzień: piątek 17.05.2013

7.30 - 8.00 – pobudka, toaleta poranna

8.00 – 9.00 – śniadanie, omówienie harmonogramu dnia

9.00 – 9.30 spakowanie rzeczy, przygotowanie do wyjazdu

9.30  - 12.30 -  przejazd do Krakowa; sprawy organizacyjno-porządkowe, zasady zachowania bezpieczeństwa.

12.45 – 15.00  Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie- zajęcia dydaktyczne z fizyki

15.30 – 23.00 powrót do Żmigrodu

23.00 – odbiór młodzieży przez rodziców - parking przy hali sportowej Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie

W razie trudnych warunków atmosferycznych program może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników

 

 

Wstępny kosztorys Zielonej Szkoły Kraków-Zakopane

 

13.05.2013 – 17.05.2013

 

Usługa

Koszt całościowy

(dla 50 uczniów na dzień 28.11.2012)

autobus 

5150,00  (po zaokrągleniu)

3.90zł/km  +Vat 8%=4,21zł/km +opłata autostrady 280zł + 200zł postojowego

 

nocleg + wyżywienie

(3 posiłki dziennie)

 

13 500,00

przewodnik

(opieka 3 dni)

 

Fabryka Schindlera

Kraków

 

 1000,00

 

 

260,00     (2x 130 przewodnik)

240,00     (2x 120zł warsztaty muzealne)

 

Ogród Doświadczeń Kraków

 

 530,00

 

5,5x 50 + 3x15 przewodnik + 3 razy 70 zł warsztaty

 

Wejścia do Narodowego Parku Tatrzańskiego

 

200,00

 

 

 

Muzeum Jana Kasprowicza

 250,00

 

 

 parkingi

 200,00 (orientacyjnie)

 

suma

 

21 330,00

 

 

 

 

 

koszt na 1 ucznia = 21 330,00zł /50uczniów = 426,60zł

 

 

 

Wstępny koszt wycieczki 450 zł.

 

 

 

Organizatorka Zielonej Szkoły Bożena Szymanowicz zastrzega możliwość wzrostu kosztów maksymalnie do 500zł. Jeżeli koszt będzie większy, wycieczka nie odbędzie się.

 

 

 

Kierownik wycieczki

 

Bożeny Szymanowicz

 

nauczycielka chemii

 

Gimnazjum im. M. Rataja

 

 

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony