Postawy rodziców i dzieci w wieku dojrzewania


Zachęcamy do zapoznania się z postawami młodzieży  w wieku dojrzewania oraz odpowiadającymi im czekiwaniami rodziców, stawianymi do dzieci w tym okresie rozwojowym.
POSTAWY DZIECI - OCZEKIWANIA RODZICÓW
Postawy młodzieży w okresie dojrzewania Oczekiwania rodziców w stosunku do dzieci w tym okresie
Negacja autorytetów (domu, szkoły, kościoła), bunt Budowanie świata na osobowościach, uległość, posłuszeństwo, podporządkowanie się
Akcentowanie własnego zdania, brak kompromisów, budowanie tożsamości na agresywności Szukanie optymalnych rozwiązań, tolerancyjnoć, wyrozumiałość
Ciekawość poznawcza granicząca z brawurą Odpowiedzialność, rozumienie potrzeby uczenia się, ukierunkowanie zainteresowań, przewidywalność skutków poczynań
Ucieczka w system kłamstw i fantazjowania Prawdomówność, rzeczowość informacji
Domaganie się przywilejów, poszerzenie skali żądań Odpowiedzialność, ograniczenie pomocy od rodziców na rzecz zwiększenia obowiązków dziecka
Rozluźnienie rodzinnych więzi uczuciowych, oddalanie się od domu Dojrzałość uczuć rodzinnych, wyważone, opiekuńcze relacje z rodzeństwem
Skrajność postaw ( np. nieśmiałość lub tupet ), widzenie świata biało czarnego Odejście od krańcowości zachowań, widzenie półcienia. Refleksyjność, dojrzałość sądów, autokrytycyzm
Mały stopień samokrytycyzmu Refleksyjność, dojrzałość sądów, autokrytycyzm
POSTAWY RODZICÓW WOBEC DZIECI

Coraz więcej czynników wpływa negatywnie na kształtowanie dzieci. Wiele z nich jest poza naszymi możliwościami reagowania, niektóre jednak zależą od nas rodziców.
Co prawda większość z nas może powiedzieć słowami Bettelheima :

wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować


to warto czasem zastanowić się nad naszymi postawami wobec dzieci.

RODZICE DZIECI
Nieumiejętność okazywania miłości, uczuć Szukanie ciepła i miłości wśród rówieśników, w sektach, przedwczesna inicjacja seksualna
Nadmierne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka, wygórowane ambicje wobec niego, brak akceptacji Niska samoocena, niechęć do najbliższych, brak akceptacji siebie, szukanie jej wśród rówieśników za pomocą ryzykownych zachowań (agresja, sięganie po alkohol lub narkotyki), stany depresyjne, próby samobójcze
Lekceważenie problemów dzieci, minimalizowanie czasu im poświęcanego. Unikanie trudnych rozmów Zamykanie się w sobie, szukanie rozwiązań problemów wśród kolegów, ucieczka w świat mediów
Brak konsekwencji w działaniu Lekceważenie rodziców, nie realizowanie poleceń, działania pozoranckie, utrata autorytetu
Nadmierne zaufanie do dzieci - za duża swoboda Próby niebezpiecznego eksperymentowania, stworzenie nierealnej rzeczywistości, wybieranie płytkich medialnych wzorców i utożsamianie się z nimi
Nadopiekuńczość Brak samodzielności, zagubienie, bezradność, lęk przed podejmowaniem decyzji, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
Nadmierna rygorystyczność, stosowanie kar i przemocy fizycznej, minimalizowanie nagród i pochwał Osłabnięcie więzi rodzinnych, ucieczki z domu, zdobywanie autorytetu wśród rówieśników agresją, odreagowywanie się w przemocy
Reagowanie na problemy dzieci pod wpływem silnych emocji Ucieczka w milczenie, izolowanie się, agresywne replikowanie, kłótliwość
Brak poszanowania intymności
( wścibstwo )
Skrytość, brak zaufania, utrata autorytetu

Źródło: http://pedagogszkolny.pl/articles.php?article_id=102

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony