Jesteś tutaj: Strona głównaO szkoleCharakterystyka

 Ratajówka - życiowa podbudówka

Na co kładziemy nacisk:

Nasza szkoła kładzie szczególny nacisk na nauczanie języków obcych, będących nieodzowną umiejętnością we współczesnym świecie. Staramy się wyrównywać szanse młodzieży wiejskiej (50% naszych uczniów to dzieci ze środowisk wiejskich) kładąc nacisk na umiejętność pracy w grupie, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji przy użyciu technologii informatycznej, rozwiązywania problemów. Zgodnie z mottem naszego Programu Wychowawczego: 'Szkoła tym lepsza im bardziej wychowaniem stoi', dbamy o rozwój osobowości każdego ucznia. Przygotowujemy młodzież do życia społecznego poprzez prężnie działający Samorząd Uczniowski, udział w akcjach charytatywnych, współpracę z Domem Dziecka, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych oraz środowiskowym domem samopomocy 'Pałacyk'.
Dużą wagę przywiązujemy do edukacji europejskiej - gościliśmy w naszej szkole min. Barbarę Labudę z Kancelarii Prezydenta R.P. Nie zapominamy również o naszej 'Małej Ojczyźnie' - Żmigrodzie , który w 2004r obchodził 750-lecie nadania praw miejskich.


Co nas wyróżnia:

Tworzymy i kultywujemy tradycje szkolne: Otrzęsiny klas I, Studniówka klas III, 'Gimrok' (podsumowanie roku szkolnego: prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły dla społeczności lokalnej) Dzień Europy, Góra Grosza. Realizujemy ciekawe projekty edukacyjne, których efekty prezentowane są całej społeczności lokalnej. Wyróżnia nas również nowoczesna baza dydaktyczna: dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, dobrze wyposażona pracownia biologiczna i chemiczna, czytelnia w której uczniowie mogą korzystać z internetu, odtwarzacza video i DVD.


Zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz kółka: informatyczne, dziennikarskie, teatralne, mratematyczne, j. niemieckiego i j. angielskiego.
Sekcje tematyczne świetlicy: czytelnicza, regionalna, szachowa, reedukacyjna (dla dyslektyków), sportowa, informatyczna, wokalna, chemiczna, matematyczna i gimnastyczna.
Zajęcia te odbywają się co tydzień i są bezpłatne.


Dla szczególnie zdolnych:

Konkursy szkolne i powiatowe.


Oferta dla ucznów z trudnościami

Indywidualne konsultacje, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem oraz sekcja reedukacyjna (dla dyslektyków).


Języki obce:

niemiecki, angielski, rosyjski (w ramach sekcji świetlicowej)


Jak uczymy języków:

Mamy klasy językowe, gdzie uczniowie uczą się dwóch języków obcych zawsze z podziałem na grupy do 15 osób. W pozostałych klasach pierwszych i drugich jedna z 3 lekcji w tygodniu prowadzona jest z podziałem na grupy, zaś w klasach trzecich - 2 lekcje. Ostatnio wprowadziliśmy dodatkową możliwość nauki drugiego języka dla chętnych uczniów. Robimy to w ramach edukacji międzyoddziałowej po lekcjach. Uczniowie chodzą też na zajęcia językowe w ramach sekcji świetlicowych i kółek przedmiotowych. Sale językowe wyposażone są w zestawy nagłaśniające, często korzystamy z programów komputerowych i telewizji satelitarnej


Zajęcia profilaktyczne:

Uczestnictwo w wystawach w Ośrodku Kultury, prezentacja projektów eduk., dyskoteki szkolne i klasowe.
Rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: realizacja programów 'Wśród przyjaciół' (zajęcia integr. dla klas I) , 'Zdrowo i bezpiecznie wśród przyjaciół' (zajęcia profil. dla klas II), 'Ja w przyszłości' (pomoc w planowaniu dalszej drogi eduk. dla klas III), badania uczniów w kierunku dysleksji, warsztaty dla nauczyc.
Zespół Parków Krajobrazowych: zajęcia dla uczniów, wycieczki terenowe.


Imprezy, wydarzenia:

 • Otrzęsiny klas pierwszych - pasowanie na gimnazjalistę
 • Tydzień Kultury Zdrowotnej
 • Dni Kultury Brytyjskiej i Niemieckiej (HALLOWEEN))
 • Szkolna zabawa andrzejkowa (Gabinet wróżb)
 • Jasełka - koncert kolęd
 • Dyskoteka karnawałowa
 • Studniówka dla klas III
 • Poczta walentynkowa
 • Dzień Wiosny - masowy bieg uliczny
 • Dzień Ziemi - impreza ekologiczna
 • Maciejki - dzień Patrona
 • Dzień Europy
 • Dzień Dziecka - dzień sportu
 • Sejmik Ekologiczny

Konkursy:

Organizujemy wiele konkursów. Te o największym znaczeniu to konkursy powiatowe - matematyczny 'RATAMAGA', geograficzny, historyczny i dwa konkursy recytacji (w języku niemieckim i angielskim).


Zawody sportowe:

Organizujemy Powiatowy Turniej Koszykówki i liczne zawody szkolne


Organizacje w szkole:

W szkole działa koło PCK, PTTK i klub sportowy UKS 'Sokół'.


Wycieczki:

Wycieczki organizowane są przez wychowawców klas w ramach realizacji planu pracy wychowawczej. Są to częste wyjazdy do kina, wycieczki rowerowe, wycieczki krajoznawcze. Koszty takich wyjazdów pokrywane są przez uczniów.


Współpraca z innymi szkołami:

- Wymiana młodzieży z Gymnasium Eckhorst w Bargteheide (niedaleko Hamburga)
- wspólne projekty edukacyjne ze szkołą w Kiejdanach , na Litwie


Współpraca z innymi instytucjami:

Szkoła współpracuje z miejscowym Ośrodkiem Kultury, gdzie odbywa się część naszych imprez. Dobre kontakty utrzymujemy również z lokalną gazetą, gdzie ukazują się artykuły naszych nauczycieli, a niekiedy także uczniów. Współpracujemy też z Domem Dziecka w Sułowie (Akcje charytatywne naszych uczniów: Jasełka, 'Pluszaki').


Sprawdziany, egzaminy:

Co roku przeprowadzamy próbny egzamin gimnazjalny i testy kompetencji (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i językowy) dla poszczególnych klas, co umożliwia bieżące monitorowanie i diagnozę ewentualnych problemów.Stołówka:

W szkole jest sklepik, gdzie można kupić kanapki, słodycze i napoje. Uczniowie mogą kupić też ciepłe napoje. Wydajemy ciepłe posiłki dla potrzebujących. Wszyscy uczniowie miga korzystać z miejskiej stołówki - przy GOPS-ie.


Świetlica:

W szkole mamy świetlicę, a także drugą salę o podobnych charakterze - salę multimedialną. Uczniowie przebywają tam przed lekcjami, oraz po zajęciach oczekując na odjazd autobusów. Zawsze są pod opieką nauczyciela. Mogą odrabiać zadania, czytać czasopisma, grać na komputerze, oglądać telewizję itp.


Dla niepełnosprawnych:

Szkoła mieści się w budynkuparterowym, więc jest bardzo przyjazna dla osób na wózkach. Jedyne schody - przy wejściu głównym - posiadają podjazd dla wózków. Realizujemy program integracyjny:'Jesteś wśród nas'


Dowożenie uczniów:

Dowozy uczniów organizowane są przez organ prowadzący szkołę, a koordynowane przez kierownika świetlicy. Uczniowie dowożeni są gimbusem oraz wynajmowanymi autobusami.


Opieka:

W szkole codziennie dyżuruje pielęgniarka

Szkoła zapewnia opiekę psychologa

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga

Czym dysponujemy:

  Sala gimnastyczna
  Boiska "Orlik"
  Biblioteka i Centrum Multimedialne
  Pracownie komputerowe

 
 


 
  

Zobacz również:

czytaj  nasza Szkoła z Klasą

 

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony