Jesteś tutaj: Strona głównaNaukaPrzedmiotyHistoria

1 LISTOPADA- UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy poświęcili swoje życie dla wiary w Chrystusa.

Pierwotnie święto obchodzono 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada. Z kolei Grzegorz IV rozporządził, aby 1 listopada był dniem Wszystkich Świętych Kościoła Katolickiego.

498. ROCZNICA REFORMACJI

W tym roku 31 października przypada 498. rocznica wydarzenia, jakim było wywieszenie przez Marcina Lutra 95 tez na bramie kościoła w Wittenberdze w 1517 roku. "Wystąpienie to zapoczątkowało reformację, która stała się początkiem końca jedności chrześcijaństwa zachodniego. Luteranie obchodzą to święto, by przypomnieć o dziedzictwie tego wydarzenia oraz podkreślić rolę Biblii w życiu chrześcijan."

242. ROCZNICA POWSTANIA KEN

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty, potocznie zwane Dniem Nauczyciela.

Upamiętnia ono rcznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.

Zapraszam do obejrzenia wystawy poświęconej KEN zorganizowanej w holu szkoły.

 

71. ROCZNICA UPADKU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Powstanie Warszawskie planowane było na kilka dni, a w rezultacie trwało 63. Było największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej.

Po upadku powstania Warszawa została zrównana z ziemią.

DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Jest to święto państwowe uchwalone 11 września 1998 roku przez Sejm RP.

27 września 1939 roku utworzona została konspiracyjna organizacja wojskowa, która kontynuowała walkę przeciwko obu okupantom: Rzeszy Niemieckiej i Związkowi Radzieckiemu.

Służba Zwycięstwu Polski to pierwotna nazwa organizacji, którą przemianowano później na Związek Walki Zbrojnej, a następnie na Armię Krajową.

SZTANDAR SYBIRAKÓW W NASZEJ SZKOLE

15 maja 2014 roku Koło Sybiraków w Żmigrodzie przekazało nam swój sztandar. Ten zaszczytny gest stanowił podsumowanie projektu edukacyjnego "Ostatni ocaleni".

W akcie przekazania sztandaru widnieje dedykacja " My Sybiracy powierzamy Sztandar szkole, która zawsze szanowała symbole pamięci narodowej i mamy nadzieję, że tym aktem przekażemy młodemu pokoleniu nasz głęboki patriotyzm i wieczną pamięć o martyrologii Narodu Polskiego."

 

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

Corocznie w rocznicę napaści ZSRR na Polskę, odbywa się zjazd Sybiraków- wysiedleńców z ziem polskich. 

Na terenach, które dostały się pod okupację radziecką postanowiono za wszelką cenę zatrzeć jakiekolwiek ślady polskości oraz wyeliminować wszelkie próby oporu. W tym celu władza radziecka przeprowadziła masowe deportacje polskich obywateli m.in. na zachodnią Syberię.

17 WRZEŚNIA- ROCZNICA NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

76 lat temu 17 września 1939 roku Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę.

Zgodnie z niemiecko- radzieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole Ribbentrop- Mołotow z 23.08.1939 roku, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Tym samym ZSRR złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.

76. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. 17 września Polskę zaatakował Związek Radziecki.

Był to największy w historii konflikt zbrojny trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 ( w Europie do 8 maja 1945 roku).

35. ROCZNICA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" powstał w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych. 29 sierpnia to rocznica powstania Solidarności.

31 sierpnia to rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych pomiędzy Solidarnością a ówczesnym rządem, które doprowadziły do przemian w Polsce i upadku komunizmu.

PAKT RIBBENTROP- MOŁOTOW- IV ROZBIÓR POLSKI

Układ o nieagresji zawarty 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRR (podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw; Niemiec- J. von Ribbentropa i ZSRR- W.M. Mołotowa). Dołączono do niego tajny protokół, który dotyczył rozbiorów terytorialnych suwerennych państw m.in. Polski, którą podzielono wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.

We wrześniu nastąpił atak Niemiec i ZSRR na Polskę.

Bitwa Warszawska 1920, czyli Cud nad Wisłą

Bitwa Warszawska, potocznie nazywana jest Cudem nad Wisłą. Stoczyli ją Polacy podczas wojny z Bolszewikami w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Teraz przypada rocznica tych wydarzeń. Było to jedno z najbardziej przełomowych starć w historii świata. Zadecydowało ono o zatrzymaniu przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej: Bitwa Warszawska 1920, czyli Cud nad Wisłą

6-9 SIERPNIA 1945 R. - ZRZUCENIE BOMB ATOMOWYCH NA HIROSZIMĘ I NAGASAKI

Decyzję o użyciu bomby atomowej w Hiroszimie podjął 33. prezydent Stanów Zjednoczonych, Harry Truman.      nagasaki-hiroshima-blasts-300x205.jpgtfa51ff931b0d87deb0057bb5459692a4                                                            Tłumaczył, że zrzucenie bomby było jedynym rozwiązaniem, aby zakończyć konflikt z Japonią.
O godzinie 8.15 rano 6 sierpnia 1945 roku, na krótko przed zakończeniem drugiej wojny światowej, Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę.Trzy dni po wybuchu w Hiroszimie Amerykanie zrzucili kolejną bombę atomową. 9 sierpnia nastąpił drugi i ostatni w historii jądrowy atak - na Nagasaki. Pocisk był znacznie większy niż bomba "Little Boy", zrzucona na Hiroszimę.

Czytaj więcej: 6-9 SIERPNIA 1945 R. - ZRZUCENIE BOMB ATOMOWYCH NA HIROSZIMĘ I NAGASAKI

Strona 4 z 8

Początek strony