Jesteś tutaj: Strona głównaNaukaPrzedmiotyHistoriaMŁODZIEŻ PAMIĘTA 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

MŁODZIEŻ PAMIĘTA 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

konstytucja-1Konstytucja 3 Maja

3 maja 1791 – 3 maja 2015
3 maja 1791 roku jest jedną z najważniejszych dat dla Polski. Tego dnia Sejm Czteroletni dokonał uchwalenia Konstytucji. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie, a jej współautorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Słowo konstytucja oznacza „ustawę zasadniczą, wyposażoną w najwyższą moc prawną, określającą podstawy ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego, normującą podstawowe prawa i obowiązki obywatela”.
Ustawa ta była bardzo nowoczesna, jak na tamte czasy.
Kończyła w dziejach naszego państwa okres Rzeczpospolitej szlacheckiej. Pomimo pewnych ograniczeń na jej rzecz, otwierała drogę do naprawy kraju, prowadząc go do nowoczesnej monarchii parlamentarnej.
 Konstytucja 3 maja usprawniała działanie sejmu, znosząc liberum veto. Odtąd uchwały zapadać miały większością głosów. Wprowadzała dziedziczność tronu, co zapobiegało obcej ingerencji i wewnętrznej anarchii w okresach bezkrólewia. Ustanawiała kolegialny organ rządowy – Straż Praw, co było krokiem ku ulepszeniu administracji państwa. Przez włączenie do jej tekstu prawa o miastach nadawała mieszczanom wiele zastrzeżonych dotąd wyłącznie dla szlachty uprawnień jak nabywanie ziemi, nietykalność osobistą, sprawowanie funkcji w wojsku, administracji państwa i kościele. Interesy mieszczan na sejmie reprezentować mieli ich plenipotenci. Chłopów Konstytucja brała pod opiekę prawa, a więc zrywała z zasadą, że stosunki pomiędzy dworem a wsią są prywatną sprawą szlachty.

Ustawa Rządowa przetrwała zaledwie rok. Obaliła ją, wezwana przez konserwatywną opozycję w formie konfederacji targowickiej, rosyjska interwencja wojskowa latem 1792 roku. Zanim to się stało, była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich, jako druga ustawa tego rodzaju na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uchwalonej w roku 1787. Mimo jej unicestwienia pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach.
Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791, oraz                                 
11 listopada 1918 - odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów
4 czerwca 1989 - pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej
"Mnie ta ziemia od innych droższa,
Ani chcę, ani umiem stąd odejść..."
                Władysław Broniewski
"Bez tej miłości można żyć.
Mieć serce suche jak orzeszek..."
                 Wisława Szymborska

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony