Jesteś tutaj: Strona głównaNaukaProjektyProjekty unijne

Matematyka Innego Wymiaru 2011-2013

matematykainnegoZ przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU” na lata 2011-2013. Strona projektu http://www.matematykainnegowymiaru.pl/

Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów.

30 marca w naszyn gimnazjum odbędą się pierwsze "Matematyczne Mistrzostwa".

Czytaj więcej: Matematyka Innego Wymiaru 2011-2013

Podsumowanie II Oławskich Dni Informatyki

2011 12 10 o dni infW dniu 10.12.11 w Oławie odbyło się Podsumowanie II Oławskich Dni Informatyki (prowadzonych przez naszego kolegę Mariana Sobczyk). Na podsumowaniu znaleźli się m.in. Agnieszka Staśkiewicz z kl. 3a, oraz Tomasz Staśkiewicz- absolwent naszego gimnazjum.

W dalszej części newsa - relacje Agnieszki i Tomka z Oławskich Dni Informatyki.

Czytaj więcej: Podsumowanie II Oławskich Dni Informatyki

Szlifowanie diamentów

28.11.2011r. rozpoczęto projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego "Szlifowanie Diamentów".

Potrwa aż do wiosny 2013 roku. Wśród tych "diamentów" znajduje się uczennica gimnazjum- Agnieszka Staśkiewicz z kl. 3a, oraz jej brat, a zarazem absolwent naszego gimnazjum, obecnie uczeń XIII LO we Wrocławiu- Tomek Staśkiewicz.

Czytaj więcej: Szlifowanie diamentów

Wyjazd do MultiCentrum

16 listopada grupa uczniów naszej szkoły  wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do MultiCentrum w Jaworze. Był to kolejny, trzeci już wyjazd w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. W nowocześnie wyposażonych salach młodzież miała okazję zaznajomić się z ciekawym oprogramowaniem pozwalającym m.in. komponować i nagrywać muzykę wg własnego pomysłu, obrabiać  zdjęcia i nakładać na nie ciekawe efekty wizualne oraz  tworzyć filmy z ich wykorzystaniem . Bardzo wciągające okazało się tworzenie konstrukcji z klocków K’Next  oraz programowanie, dzięki któremu można było tymi konstrukcjami sterować.  W przerwie między zajęciami uczniowie  zregenerowali swoje siły korzystając z czekającego na nich posiłku.
Wszyscy zgodnie uznali pobyt za bardzo udany i kształcący.

Czytaj więcej: Wyjazd do MultiCentrum

Zajęcia edukacyjne w Multicentrum

Już po raz drugi uczniowie naszego gimnazjum wzięli  udział w zajęciach edukacyjnych  w Multicentrum w Jaworze w ramach realizacji projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Zajęcia w tym module obejmowały m. in. budowanie ruchomych konstrukcji z klocków K’NEX (roboty, samochody, mosty, wiatraki) oraz tworzenie własnych kompozycji muzycznych.

Czytaj więcej: Zajęcia edukacyjne w Multicentrum

Projekty unijne

2011 r. Projekt EKOLOGIA - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu Informacje podstawowe: Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne

Okres realizacji: 01.07.2010 – 31.10.2013

Szkolni koordynatorzy: Jadwiga Syrko-Bolaczek, Monika Żurek, Anna Wołoszyn

Strona projektu www.innowacyjnyekolog.pl

Partnerstwo czterech podmiotów:

• Lider – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.,

• Partner 1 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, • Partner 2 – SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Pszczyna,

• Partner 3 – Dr Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).

-----------------------------------------------------------------------------------------

2010 r. "„Dolnośląska e-Szkoła” – wyposażenie w najnowsze rozwiązania techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się ICT w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 30.11.2011 r.

------------------------------------------------------------------------------------------

2010 r. "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do listopada 2011 roku,

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 30.11.2011 r.

Nauczyciel realizujący projekt: - Aleksandra Nogała - zajęcia wyrównawcze z matematyki - Joanna Osio - koło matematyczne - Bożena Szymanowicz - koło chemiczne ICM - Jadwiga Syrko-Bolaczek - koło biologiczne - Alicja Osio - tutoring Koordynator szkolny: Anna Wołoszyn

Strona projektu: www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian

Strona szkoły w projekcie: http://webfronter.com/dolnyslask/mrat/

------------------------------------------------------------------------------------------

2008 r. dostaliśmy pracownie komputerową -sala 16 (10 komputerów +1 serwer + drukarka+ laptop + projektor) ------------------------------------------------------------------------------------------

2005 r.otrzymaliśmy z EFS -u centrum multimedialne do biblioteki (4 komputery +drukarka)

Uczeń online 2010-2015

2010 r. "Uczeń online" projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.05.2010 r. – 30.09.2015 r.

Nauczyciel realizujący projekt: Anna Wołoszyn

Strona projektu: www.uczenonline.pl

O projekcie „Uczeń online” Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego. Projekt „Uczeń online” to: - dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych wspierających naukę uczniów, - bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, - możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce, - wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań, - wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów. Działania zaplanowane w ramach projektu-Utworzenie serwisu edukacyjnego dla uczniów W serwisie uczenonline.pl udostępnione zostaną uczniom cyfrowe narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie publikowane będą również materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane prace będą recenzowane przez nauczycieli a najlepsze publikacje zostaną nagrodzone w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) konkursach. Serwis będzie również źródłem wiedzy o aktualnych inicjatywach edukacyjnych współfinansowanych z EFS lub środków krajowych. -Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach Mając świadomość znaczenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla utrwalenia czy pogłębienia wiedzy lecz przede wszystkim dla rozwoju kluczowych kompetencji uczniów (takich jak m.in.: kreatywność, praca w grupie, praktyczne zastosowanie wiedzy) zaplanowaliśmy w projekcie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w 50 szkołach w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: humanistycznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym oraz lingwistycznym. Zajęcia będą bezpłatne dla uczniów. Dla nauczycieli – szkolnych opiekunów kół naukowych projekt zakłada wynagrodzenie. -Warsztaty na uczelniach Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych na najlepszych uczelniach wyższych w całej Polsce. Celem wykładów na uczelniach jest wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie z wiedzy kadry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki na studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. -Letnie obozy naukowe Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach kół naukowych zorganizujemy kilkudniowe obozy naukowe pełne atrakcji. Będzie to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski.

Uczniowie zakwalifikowanie do projektu w latach 2010-2013:

 1. Barańska Aleksandra
 2. Belcarz Maciej
 3. Haberka Marta
 4. Kornelia Czajka
 5. Maciocha Marcin
 6. Mantaj Joanna
 7. Matysiak Dominika
 8. Milan Aleksandra
 9. Musielak Weronika
 10. Podróżna Marlena
 11. Połeć Kacper
 12. Smektała Bartos

Uczniowie zakwalifikowanie do projektu w latach 2011-2014

 1. Bagińska Alicja
 2. Bondzior Weronika
 3. Dudek Kinga
 4. Jaworska Magdalena
 5. Kałuża Tobiasz
 6. Maciejewska Joanna
 7. Ninierza Elżbieta
 8. Pursch Marcel
 9. Szymków Andrzej
 10. Waszkiewicz Eryk
 11. Wojtkowiak Weronika
 12. Zazulczak Karolina
 

Strona 2 z 2

Podkategorie

Początek strony