Laureaci konkursu "Wrzuć Kurs"

Znamy już laureatów konkursu "Wrzuć Kurs" realizowanego w ramach projektu „Uczeń online”. Spośród ponad 600 uczniów jury konkursu nagrodziło 62 prace z 50 szkół . Projekt „Uczeń online” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Czytaj więcej: Laureaci konkursu "Wrzuć Kurs"

Strona 5 z 5

Początek strony