Jesteś tutaj: Strona głównaNaukaProjektyProjekty unijneUczeń online 2010-2015

Uczeń online 2010-2015

2010 r. "Uczeń online" projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.05.2010 r. – 30.09.2015 r.

Nauczyciel realizujący projekt: Anna Wołoszyn

Strona projektu: www.uczenonline.pl

O projekcie „Uczeń online” Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego. Projekt „Uczeń online” to: - dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych wspierających naukę uczniów, - bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, - możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce, - wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań, - wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów. Działania zaplanowane w ramach projektu-Utworzenie serwisu edukacyjnego dla uczniów W serwisie uczenonline.pl udostępnione zostaną uczniom cyfrowe narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie publikowane będą również materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane prace będą recenzowane przez nauczycieli a najlepsze publikacje zostaną nagrodzone w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) konkursach. Serwis będzie również źródłem wiedzy o aktualnych inicjatywach edukacyjnych współfinansowanych z EFS lub środków krajowych. -Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach Mając świadomość znaczenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla utrwalenia czy pogłębienia wiedzy lecz przede wszystkim dla rozwoju kluczowych kompetencji uczniów (takich jak m.in.: kreatywność, praca w grupie, praktyczne zastosowanie wiedzy) zaplanowaliśmy w projekcie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w 50 szkołach w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: humanistycznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym oraz lingwistycznym. Zajęcia będą bezpłatne dla uczniów. Dla nauczycieli – szkolnych opiekunów kół naukowych projekt zakłada wynagrodzenie. -Warsztaty na uczelniach Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych na najlepszych uczelniach wyższych w całej Polsce. Celem wykładów na uczelniach jest wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie z wiedzy kadry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki na studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. -Letnie obozy naukowe Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach kół naukowych zorganizujemy kilkudniowe obozy naukowe pełne atrakcji. Będzie to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski.

Uczniowie zakwalifikowanie do projektu w latach 2010-2013:

 1. Barańska Aleksandra
 2. Belcarz Maciej
 3. Haberka Marta
 4. Kornelia Czajka
 5. Maciocha Marcin
 6. Mantaj Joanna
 7. Matysiak Dominika
 8. Milan Aleksandra
 9. Musielak Weronika
 10. Podróżna Marlena
 11. Połeć Kacper
 12. Smektała Bartos

Uczniowie zakwalifikowanie do projektu w latach 2011-2014

 1. Bagińska Alicja
 2. Bondzior Weronika
 3. Dudek Kinga
 4. Jaworska Magdalena
 5. Kałuża Tobiasz
 6. Maciejewska Joanna
 7. Ninierza Elżbieta
 8. Pursch Marcel
 9. Szymków Andrzej
 10. Waszkiewicz Eryk
 11. Wojtkowiak Weronika
 12. Zazulczak Karolina
 

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony