Projekty edukacyjne z matematyki

W okresie maj - czerwiec 2014 uczniowie realizujący zajęcia "Uczeń online" wraz z koleżankami i kolegami ze swojej klasy 3B realizowali sześć projektów edukacyjnych z matematyki. Głównym celem tematów projektowych było kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie  i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.
Zapraszam do oglądnięcia prac uczniów. Powstało m.in 9 prezentacji PREZI, 16 filmów oraz konstrukcje wykonanane w programie Geogebra...

 

Strona projektu: http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/

 

Paradoksy matematyczne  
Celem projektu było opracowanie materiałów przedstawiających paradoksy spotykane na co dzień i paradoksy matematyczne wraz z wyjaśnieniem.
Skład zespołu projektowego: Weronika Wojtkowiak, Alicja Bagińska, Ela Ninierza

http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/menu/mnu3.shtml#m-liid_810490


Ile kosztują konstrukcje geometryczne?
Celem projektu było pogłębianie i utrwalanie wiedzy matematycznej, rozwijanie intuicji geometrycznej. Utrwalenie wiadomości i doskonalenie sprawności posługiwania się pojęciami geometrycznymi, własnościami figur, przekształceń geometrycznych
Skład zespołu projektowego: Andrzej Szymków, Łukasz Budzisz, Eryk Waszkiewicz

http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/menu/mnu5.shtml#m-liid_807111


Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia
Celem projektu było prawidłowe posługiwanie się pierwiastkami. Poprawne stosowanie nazewnictwa (stopień, wyrażenie podpierwiastkowe, pierwiastek iloczynu i ilorazu). Praktyczne wykonywanie obliczeń na pierwiastkach z zastosowaniem odpowiednich twierdzeń. Poznanie złotej proporcji, ciągu Fibonacciego, złotej spirali oraz zagadnień wprowadzających do geometrii fraktalnej.
Skład zespołu projektowego: Karolina Zazulczak, Radosław Zazulczak kl. 2B

http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/menu/mnu6.shtml#m-liid_812716

Księga nad księgami
Celem projektu był czytanie ze zrozumieniem różnorodnych tekstów kultury. Wyszukiwanie, analiza i interpretacja  w  tekstach biblijnych matematyki. Ćwiczenie biegłości rachunkowej oraz przeliczania jednostek miary. Opracowanie zestawienia danych statystycznych dotyczących Biblii. Omówienie jakie znaczenie mają symboliczne liczby w Biblii.
Skład zespołu projektowego: Milena Cizio, Sandra Świerszcz, Alicja Janson, Martyna Kmieciak

http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/menu/mnu1.shtml

Czy można poprawić swoje IQ?
Celem projektu było utworzenie zbioru zadań bloku matematycznego testu IQ oraz odpowiedź na pytanie: Czy można poprawić swoje IQ?
Skład zespołu projektowego: Weronika Bondzior, Natalia Klimczak, Tobiasz Kałuża

http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/menu/mnu4.shtml#m-liid_805341

Nadmiarowi ciała „CIAO”
Celem projektu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży  poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety. Wykorzystanie prostych działań matematycznych w edukacji  o zbilansowanej diecie.
Skład zespołu projektowego: Joanna Maciejewska, Kinga Dudek, Magda Jaworska, Marcel Pursch i Mariusz Jakubów

http://webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka/menu/mnu2.shtml#m-liid_845925

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony