„DZIEDZICTWO KULTUROWE- ginące zawody” – podsumowanie działań

 

Projekt w zakresie „DZIEDZICTWO KULTUROWE- ginące zawody” zakończyliśmy prezentacją efektów naszych działań przed częścią społeczności szkolnej.

Uczniowie, realizując stawiane przed sobą zadania, poznawali świadectwa przeszłości regionu, a przede wszystkim pracę ludzi, charakter dawnych i ginących zawodów.

Doskonałym źródłem zdobywanych informacji były wycieczki do muzeów, wyjazdy edukacyjne, warsztaty tematyczne oraz wywiady z przedstawicielami różnych profesji.

Dzięki działaniom w ramach projektu: 

 

 

 

Przenieśliśmy się w dawne czasy,

Gdy potężne rosły lasy …

Gdzie Odra przecinała knieje,

Za drzewami widniał gród,

A tam – strzechą kryte domy…

W jednym mieszkał brązownik  i tkacz,

Inne zamieszkiwali: kowal, mincerz oraz ….

 

Projekt był doskonałą formą pogłębiania naszej wiedzy na temat zawodów przeszłości, a podejmowane działania integrowały uczniów.

 

Uczestnicy projektu: 

1. Patrycja Lisiecka-  kl.1d

2. Aleksandra Bober- kl. 1d

3. Wiktoria Koperska- kl. 1b

4. Karolina Zazulczak- kl. 2b

5. Andżelika Golicz- kl. 3a

6. Radoslaw Zazulczak- kl. 1b

7. Marcin Ławniczak- kl. 1b

8. Konrad Bagiński- kl. 1b

9. Bartłomiej Ostromecki- kl. 1b

10. Mikołaj Waszkiewicz- kl. 1b

11. Szymon Bacański- kl. 1b

12. Błażej Jackowiak- kl. 1b

13. Adrianna Pogoda- kl. 1b

14. Szymon Lorenz- kl. 1b

15. Robert Wrzesiński- kl. 1d

16. Anita Turkiewicz- kl. 1d

 

Ww. uczniom dziękują koordynatorki: Urszula Pudłowska i Danuta Żyto 

 

Opinie uczestników projektu:

 

Projekt uświadomił mi, że wiele wspaniałych zawodów i tradycji zanika.  Ponadto poznałem bardzo ciekawych ludzi. Jestem niezmiernie zadowolony, że wziąłem udział w tym projekcie.

                                                                                              Mikołaj Waszkiewicz kl.1b

Projekt dał mi wiele nowych doświadczeń. Mogłam dowiedzieć się o rzeczach, o których w codziennym życiu bym się nie dowiedziała.

Musiałam przełamać nieśmiałość, zdobyć się na odwagę w kontakcie z innymi ludźmi, co na pewno przyda mi się w życiu. Bardzo zintegrowaliśmy się poprzez wspólne działania, wycieczki.

Myślę, że bardzo dobrze zrobiłam, angażując się w projekt.                                             

Ola Bober  kl. 1 d

Projekt jest świetną alternatywą dla uczniów. Oprócz wycieczek edukacyjnych i zajęć podczas maratonu świetnie się bawiliśmy. Ogółem projekt mi się bardzo podobał. Grupa była dobrze zorganizowana, a zajęcia dobrze zaplanowane – był czas na spokojne wykonanie zadań.

                                                                                              Szymon Bacański kl. 1b

Projekt „Dziedzictwo kulturowe – ginące zawody” jest bardzo dobrym pomysłem na poszerzenie swojej wiedzy na temat ginących zawodów. Podczas wycieczek poznałem tajniki dawnych prac rzemieślników. Bardzo zainteresował mnie temat o wytwarzaniu broni. Na własne oczy mogłem zobaczyć pracę pszczelarza. Dzięki warsztatom dowiedziałem się o wielu wyrobach i urządzeniach rzemieślniczych.

                                                                                              Radek Zazulczak kl. 1b

Moim zdaniem projekt był bardzo interesujący. Zwiedzaliśmy dużo ciekawych muzeów. Mieliśmy przyjemność przeprowadzać wywiady z osobami, które pracowały w zawodach obecnie ginących. Dużo dowiadywaliśmy się poprzez zabawę, maraton, wycieczki.

Ja najlepiej wspominam wywiad, który przeprowadzałam z rybakiem. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym projekcie. 

                                                                                              Patrycja Lisiecka kl. 1 d

Projekt „Dziedzictwo kulturowe – ginące zawody” jest świetnym projektem, ponieważ dowiedziałem się wiele o dawnych czasach, pracy ludzi. Dzięki wycieczkom ja i koledzy z radością i zabawą poznawaliśmy dawne zawody.

                                                                                              Błażej Jackowiak kl. 1b

Projekt jest świetnym sposobem na poznanie ginących zawodów. Niewątpliwie, obfitował w wiele ciekawych wycieczek kulturowo-poznawczych.

                                                                                              Bartek Ostromecki  kl. 1b

Dzięki projektowi „Dziedzictwo kulturowe-ginące zawody” poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie zawodów ginących. Zwiedziłam wiele pięknych miejsc z zasobami naszej kultury ludowej m.in. Muzeum Geologiczne, Muzeum Archeologiczne, Arsenał Miejski we Wrocławiu oraz pasiekę „Gienka” w Godzięcinie. Poznałam wielu sympatycznych ludzi, którzy nie odstawiają poczucia humoru na drugie miejsce.

Jestem zadowolona z udziału w projekcie. Dzięki niemu poszerzyłam swoje horyzonty.

 

                                                                                              Karolina Zazulczak kl. 2b

Co dał nam projekt? Na pewno dał nam wiele do myślenia. Pozwolił zgłębić wiedzę na temat mało popularnych zawodów. Udowodnił, iż Polska jest bardzo bogata w dziedzictwo kulturowe.

Projekt dał nam także możliwość udziału w wielu pouczających, krajoznawczych i  skłaniających do refleksji wycieczek.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu pozwoliło nam poznać nowych ludzi, ich pasje, zamiłowanie i spojrzenie na świat.

Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym projekcie i z nauczycieli , którzy byli jego koordynatorami.

W przyszłym roku bardzo chętnie wzięlibyśmy udział w kolejnym odkrywaniu kultury.

                       

                                                                 Konrad Bagiński i Marcin Ławniczak kl. 1b

Zdjęcia Ali Michalskiej z kl. Id

 

 

 

 

 

 

 

 

Przenieśliśmy się w dawne czasy,

Gdy potężne rosły lasy …

Gdzie Odra przecinała knieje,

Za drzewami widniał gród,

A tam – strzechą kryte domy…

W jednym mieszkał brązownik  i tkacz,

Inne zamieszkiwali: kowal, mincerz oraz ….

 

Projekt był doskonałą formą pogłębiania naszej wiedzy na temat zawodów przeszłości, a podejmowane działania integrowały uczniów.

 

Uczestnicy projektu:

 

1. Patrycja Lisiecka-  kl.1d

2. Aleksandra Bober- kl. 1d

3. Wiktoria Koperska- kl. 1b

4. Karolina Zazulczak- kl. 2b

5. Andżelika Golicz- kl. 3a

6. Radoslaw Zazulczak- kl. 1b

7. Marcin Ławniczak- kl. 1b

8. Konrad Bagiński- kl. 1b

9. Bartłomiej Ostromecki- kl. 1b

10. Mikołaj Waszkiewicz- kl. 1b

11. Szymon Bacański- kl. 1b

12. Błażej Jackowiak- kl. 1b

13. Adrianna Pogoda- kl. 1b

14. Szymon Lorenz- kl. 1b

15. Robert Wrzesiński- kl. 1d

16. Anita Turkiewicz- kl. 1d

 

Ww. uczniom dziękują koordynatorki: Urszula Pudłowska i Danuta Żyto

 

 

 

 

Opinie uczestników projektu:

 

Projekt uświadomił mi, że wiele wspaniałych zawodów i tradycji zanika.  Ponadto poznałem bardzo ciekawych ludzi. Jestem niezmiernie zadowolony, że wziąłem udział w tym projekcie.

                                                                                              Mikołaj Waszkiewicz kl.1b

Projekt dał mi wiele nowych doświadczeń. Mogłam dowiedzieć się o rzeczach, o których w codziennym życiu bym się nie dowiedziała.

Musiałam przełamać nieśmiałość, zdobyć się na odwagę w kontakcie z innymi ludźmi, co na pewno przyda mi się w życiu. Bardzo zintegrowaliśmy się poprzez wspólne działania, wycieczki.

Myślę, że bardzo dobrze zrobiłam, angażując się w projekt.                                             

Ola Bober  kl. 1 d

Projekt jest świetną alternatywą dla uczniów. Oprócz wycieczek edukacyjnych i zajęć podczas maratonu świetnie się bawiliśmy. Ogółem projekt mi się bardzo podobał. Grupa była dobrze zorganizowana, a zajęcia dobrze zaplanowane – był czas na spokojne wykonanie zadań.

                                                                                              Szymon Bacański kl. 1b

Projekt „Dziedzictwo kulturowe – ginące zawody” jest bardzo dobrym pomysłem na poszerzenie swojej wiedzy na temat ginących zawodów. Podczas wycieczek poznałem tajniki dawnych prac rzemieślników. Bardzo zainteresował mnie temat o wytwarzaniu broni. Na własne oczy mogłem zobaczyć pracę pszczelarza. Dzięki warsztatom dowiedziałem się o wielu wyrobach i urządzeniach rzemieślniczych.

                                                                                              Radek Zazulczak kl. 1b

Moim zdaniem projekt był bardzo interesujący. Zwiedzaliśmy dużo ciekawych muzeów. Mieliśmy przyjemność przeprowadzać wywiady z osobami, które pracowały w zawodach obecnie ginących. Dużo dowiadywaliśmy się poprzez zabawę, maraton, wycieczki.

Ja najlepiej wspominam wywiad, który przeprowadzałam z rybakiem. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym projekcie. 

                                                                                              Patrycja Lisiecka kl. 1 d

Projekt „Dziedzictwo kulturowe – ginące zawody” jest świetnym projektem, ponieważ dowiedziałem się wiele o dawnych czasach, pracy ludzi. Dzięki wycieczkom ja i koledzy z radością i zabawą poznawaliśmy dawne zawody.

                                                                                              Błażej Jackowiak kl. 1b

Projekt jest świetnym sposobem na poznanie ginących zawodów. Niewątpliwie, obfitował w wiele ciekawych wycieczek kulturowo-poznawczych.

                                                                                              Bartek Ostromecki  kl. 1b

Dzięki projektowi „Dziedzictwo kulturowe-ginące zawody” poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie zawodów ginących. Zwiedziłam wiele pięknych miejsc z zasobami naszej kultury ludowej m.in. Muzeum Geologiczne, Muzeum Archeologiczne, Arsenał Miejski we Wrocławiu oraz pasiekę „Gienka” w Godzięcinie. Poznałam wielu sympatycznych ludzi, którzy nie odstawiają poczucia humoru na drugie miejsce.

Jestem zadowolona z udziału w projekcie. Dzięki niemu poszerzyłam swoje horyzonty.

 

                                                                                              Karolina Zazulczak kl. 2b

Co dał nam projekt? Na pewno dał nam wiele do myślenia. Pozwolił zgłębić wiedzę na temat mało popularnych zawodów. Udowodnił, iż Polska jest bardzo bogata w dziedzictwo kulturowe.

Projekt dał nam także możliwość udziału w wielu pouczających, krajoznawczych i  skłaniających do refleksji wycieczek.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu pozwoliło nam poznać nowych ludzi, ich pasje, zamiłowanie i spojrzenie na świat.

Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym projekcie i z nauczycieli , którzy byli jego koordynatorami.

W przyszłym roku bardzo chętnie wzięlibyśmy udział w kolejnym odkrywaniu kultury.

                       

                                                                       Konrad Bagiński i Marcin Ławniczak kl. 1b

Share
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.