Gospodarka odpadami

 

10 czerwca podczas Festiwalu Nauki uczniowie klasy 2a i 2b zakończyli realizację projektu „Gospodarka odpadami” w ramach realizowanego programu CEO „Szkoła pełna energii”. http://www.ceo.org.pl/portal/energia Celem ogólny projektu było rozpoznanie problemu segregacji śmieci oraz zapoznanie się z możliwością uzyskania energii z odpadów. 

Strona projektu:

Cele szczegółowe: - dowiedzieć się co to jest recykling, - nauczyć się minimalizować objętość śmieci, - dowiedzieć się jak długo rozkładają się poszczególne śmieci, - rozpoznawać swoje możliwości w zakresie oszczędzania zasobów energetycznych, - poznać alternatywne źródła energii. Realizatorzy projektu: Małgorzata Kuracińska, Magdalena Zgoba, Alicja Ostrowska, Daria Ładowska, Erwin Łukawy, Maciej Pękowski, Radek Tyrka, Jobczyk Paweł, Mariusz Müller, Kamil Kamiński, Dominik Jakubczyk, Kacper Nowak, Daniel Kowalczyk, Piotr Barszczyk, Barbara Chyra, Patrycja Gawłowska, Sara Michalska, Joanna Jurkowska, Paulina Bagińska, Małgorzata Janik, Jakub Tomków, Bartek Zagórski. Narzędzia TIK: witryna Google, zasoby Internetu, komunikatory, pakiet MS Office, programy do składu filmu i obróbki fotografii Uczniowie samodzielnie podzieli się na zespołu. Powstało 4 grupy liczących od 4 do 5 uczniów. Zadania realizowane przez powstałe zespoły uczniowskie: Zadanie 1. Rośnie góra śmieci:1. Jak jest pojemność standardowych pojemników na śmieci w Twoim miejscu zamieszkania? Jak często są opróżnianie? 2. Ile śmieci produkuje Twoja rodzina? 3. Oszacuj ile produkuję śmieci miasto Żmigród. Po jakim czasie uzbiera się z nich góra wielkości Ślęży? 4. Gdzie w pobliżu Żmigrodu znajduje się wysypisko śmieci? Co to jest kompost? Czy wszystkie śmieci mogą być spalane? 5. Ile śmieciarek obsługuje Żmigród? Jaką trasę przejeżdżają w ciągu tygodnia? Ile zużywają paliwa? 6. Co to jest gaz wysypiskowy? Do czego mnożna go używać? 7. Co oprócz odpadów stałych stanowi zagrożeni dla środowiska naturalnego?

>>>QUIZ (DO POBRANIA)<<<- autorka quizu: Alicja Ostrowska Realizatorki wywiadu: Małgosia Kuracińska i Daria Ładowska Fotografie grupy z wywiadu:

Zadanie 2. Ile ważą śmieci w naszym Gimnazjum:1. Ile ważą odpady we wszystkich pojemnikach w naszej szkole? 2. Oblicz średnia wagę odpadów zgromadzonych w ciągu 1 dnia, jednego tygodnia, jednego roku szkolnego. 3. Jaka jest waga odpadów niepodlegających przetworzeniu? 4. Jaka jest waga odpadów podlegających przetworzeniu? 5. Jaki procent wszystkich odpadów w pojemniku stanowią odpady podlegające przetworzeniu? 6. Ile zmniejszy się waga odpadów produkowanych przez szkołę, gdyby cała szkoła je segregowała?

Fotografie grupy z pracy nad projektem:

Zadanie 3. Segregacja odpadów:1. Zaobserwuj, co najczęściej jest w domu wyrzucane do kosza. Które odpady nadają się do powtórnego przetworzenia? Jak można je wykorzystać? 2. Jakie rodzaje odpadów mogą być niebezpieczne dla otoczenia? Dlaczego? Co powinno się z nimi zrobić? 3. Czy na Twoim osiedlu znajdują się pojemniki do segregowania śmieci? Jakie maja kolory w zależności od przeznaczenia? Czy są prawidłowo użytkowane? 4. Gdzie w okolicy Twojego zamieszkania znajdują się punkt skupu złomu, zbiórki makulatury innych surowców wtórnych? 5. Co to jest recykling i utylizacja? Jakie różne „zielone symbole” umieszczane są na opakowaniach i na towarach? Co oznaczają? Czy te oznaczenia wpływają na wielkość sprzedaży danego towaru? Czy są wykorzystywane w reklamie?

Film "Ekolodzy": Realizatorzy filmu: Kamil Kamiński, Kacper Nowak, Dominik Jakubczyk

Zadanie 4. Zmniejszenie ilości odpadów:1. Zastanów się co możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość „produkowanych” w domu śmieci? 2. W jaki sposób można zmniejszyć objętość śmieci? 3. Dlaczego powinno się wrzucać plastikowe butelki bez zakrętek? Zbadaj, ile miejsca można zaoszczędzić zgniatając kartonik po sokach przed wrzuceniem.

>>>QUIZ (DO POBRANIA)<<<- autorka quizu: Sara Michalska Wywiad p. Wiesławem Kras-kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Żmigród FILM "Segregacja śmieci" - realizatorki: Sara i Patrycja

Zadanie 5. Energia uzyskiwana z odpadów1. Co to jest recykling energetyczny? 2. Z jakich odpadów możemy uzyskać energię? 3. Czy właściwie zagospodarowane składowisko odpadów komunalnych może stać się źródłem taniej energii odnawialnej? 4. Jakie są sposoby wykorzystania biomasy?

>>>QUIZ (DO POBRANIA)<<<- autorka quizu: Paulina Bagińska

Wycieczki:Dnia 2.06.2011 r. gościliśmy w firmie zajmującej się segregacją śmieci w naszej gminie. W trakcie zwiedzania zakładu była możliwość zadania nurtujących pytań oraz zobaczenia na żywo całego procesu przetwarzania surowców. Dzięki tej wycieczce wiemy co dzieje się z surowcami (butelkami, szkłem czy makulaturą) po ich wykorzystaniu i wyrzuceniu do pojemnika. Wierzymy, że dzięki takim wizytom młodzież będzie bardziej świadoma jak ważna jest ochrona naszego wspólnego środowiska przez chociażby segregację surowców wtórnych.

Zdjęcia z wycieczki:

Podczas godziny wychowawczej i lekcji geografii realizatorzy projektu uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków. Mieli okazję poznać sposoby oczyszczania wody oraz rodzaje metod oczyszczania. Dowiedzieli się w jaki sposób oczyszczane są ścieki w naszej gminie. Podsumowanieprojektu odbyło się 10 czerwca 2011 podczas organizowanego Festiwalu Nauki w naszym Gimnazjum. Uczniowie przedstawili swoje prezentacje, filmy, quizy oraz krzyżówkę, którą uzupełnili wraz z widownią. Kryteria oceny zostały ustalone na etapie planowania wraz z uczniami . Ocena obejmuje nie tylko wykonanie projektu, ale również współpracę zespołu oraz samoocenę indywidualną ucznia. Oceny dokonuje nauczyciel, ale może uwzględnić również ocenę koleżeńską uczniów.

Dziękujemy Oli Żygadło z klasy 2B za wykonanie ślicznych fotografii z Festiwalu Nauki.

Realizatorzy projektu z koordynatorem: Anną Wołoszyn

Share
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.