Konkurs "Każdy inny, wszyscy równi"

 Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu

  1. Organizator: Fundacja „Dobra Dusza”.
  1. Cel konkursu: zachęcenie młodzieży szkolnej do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.
  1. Uczestnicy: Uczniowie Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie.
  1. Przedmiot konkursu: Plakat (technika dowolna), dotyczący jednej wybranej grupy dyskryminowanej:

-          Osoby niepełnosprawne fizycznie,

-          Upośledzeni psychicznie,

-          Żydzi,

-          Afroamerykanie,

-          Romowie,

-          Zarażeni wirusem HIV,

Plakat powinien zawierać pozytywne, prawdziwe informacje o wybranej grupie, zachęcające do poznania jej zalet, kultury, wyróżniających się cech. Plakat powinien łączyć część informacyjną z częścią ilustracyjną. Powinien być czytelny i schludny.

  1. Wymagania formalne:

-          Plakat może zostać wykonany maksymalnie przez dwie osoby

-          Opis na odwrocie, zawierający: tytuł (jeśli posiada), imię i nazwisko autora/autorów, klasa, nazwisko wychowawcy.

  1. Termin

Prace należy dostarczyć do 7.12.2011 do p. Joanny Ładowskiej

  1. Ocena

Prace oceniane zostaną przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność przesłania zawartego w pracy z celem Konkursu, wyrazistość przekazu, pomysłowość, zawartość merytoryczna, forma estetyczna pracy, oryginalność pracy itp. Jury przewiduje nagrody dla trzech zwycięzców. Przewiduje się wystawę plakatów w holu szkoły.

Share
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.