Umiesz szukać w Internecie, weź udział w konkursie "Poznawaj Polskę 2011"

2011 10 04 poznawaj polskeFundacja Wspomagania Wsi zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu "Poznawaj Polskę 2011". W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Warunek ten dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania uczestników.

Fundacja pragnie zachęcić gimnazjalistów do rozwijania wiedzy o Polsce oraz do wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji i komunikowania się, a nie wyłącznie w zabawie.

Konkurs odbywa się w Internecie. Uczestnicy muszą posiadać konta poczty elektronicznej, by można się było z nimi porozumiewać. Następnie muszą zarejestrować się na stronie konkursu. W Internecie też będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru), a następnie prześlą wypełniony formularz do aplikacji internetowej, która policzy punkty. Pytania będą dotyczyć wiedzy ogólnej o Polsce z dziedzin takich jak m. in.: historia, literatura, geografia, przyroda, polityka, życie codzienne, kultura, sport, sławni ludzie, słynne cytaty. Konkurs będzie się składał z trzech etapów (rund). W pierwszej i drugiej rundzie uczestnicy będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. Uczniowie będą mogli wchodzić na tę stronę z każdego komputera na świecie. Zadaniem finalistów (w trzeciej rundzie) będzie napisanie rozprawki na jeden z 15 podanych tematów i przesłanie jej do Fundacji w określonym terminie pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji i dyskusji miedzy sobą oraz z innymi zainteresowanymi osobami. Służyć temu będzie forum znajdujące się na stronie konkursowej.

Każdy z uczestników konkursu, który przejdzie do drugiej rundy otrzyma dyplom. (Jeśli nie zostanie zdyskwalifikowany w rundzie kolejnej z powodu ściągania). Wszystkie dyplomy zostaną przygotowane i rozesłane do szkół po ogłoszeniu listy laureatów konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące mi in. zasad kwalifikacji do drugiej i trzeciej rundy oraz nagradzania laureatów zawarte są w regulaminie konkursu. Prosimy o jego uważną lekturę.

Jak co roku na laureatów czekają atrakcyjne nagrody- wycieczka do Warszawy i nagrody pieniężne 1000 złotych. Warto dodać, że w finale konkursu dwukrotnie znalazła się uczennica naszego gimnazjum, a dziś już jego absolwentka Joanna Molęda. Jeśli sami już nie możecie startować zachęćcie swoje młodsze rodzeństwo lub kolegów. Naprawdę warto!! Rejestracja uczestników konkursu rozpoczęta i trwa do 10 listopada 2011.

Więcej informacji na stronie konkursu www.know-poland.org

Dodatkowe informacje – Elżbieta Kostecka

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony