Erasmus+, warsztaty dla nauczycieli w Rumunii

All logos verticalW dniach 04.09 – 08.09 dwie nauczycielki z naszej szkoły, pani Bożena Szymanowicz oraz pani Anna Motwicka-Kaczor, uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach dla nauczycieli oraz pracowników organizacji pozarządowych. Warsztaty odbyły się w mieście Braszów w Rumunii, a ich tematyka dotyczyła praw człowieka oraz równouprawnienia (Education 4 Human Rights). Było to kolejne spotkanie z zaplanowanych w ramach uczestnictwa naszej szkoły w projekcie „Szkoła aktywnych obywateli” (School of Active Citizens), który prowadzony jest w ramach europejskiego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus+”.

---------|||----------

Between 4th and 8th of September two of our teachers, Mrs Bożena Szymanowicz and Mrs Anna Motwicka-Kaczor, participated in an international workshops for teachers and NGO workers. The workshops were held in Brasov in Romania and they concerned topics of human rights and gender balance (Education 4 Human Rights). It was an another of planned meetings in which our school takes part as a partner in Erasmus+ “School of Active Citizens” project.

>>>ZDJĘCIA<<<

W tym miejscu warto przypomnieć, że w programie partnerują 4 kraje: Portugalia, Słowacja, Polska i Rumunia. Z każdego z tych państw jedna organizacja pozarządowa oraz jedna szkoła wspólnie pracują na rzecz demokracji, praw człowieka, równouprawnienia oraz bycia świadomym obywatelem.

W trakcie szkolenia poszerzaliśmy naszą wiedzę na temat praw człowieka oraz równouprawnienia. Ustalaliśmy też plan pracy w tej tematyce z młodzieżą na nadchodzący rok szkolny.

Warsztaty były bardzo intensywne. Wiele nas nauczyły, pozwoliły wymienić się doświadczeniami oraz dały dużo dobrej energii na nadchodzący rok szkolny. Mam nadzieję, że zdobytą wiedzą i umiejętnościami już w najbliższym czasie podzielimy się z naszymi uczniami.

Anna Motwicka-Kaczor

(Szkolny koordynator projektu)

----------||------------

It’s worth mentioning that there are four partners in this project: Portugal, Slovakia, Poland and Romania. One NGO and one school from each country is a participant. We all work together for education concerning democracy, human rights, gender balance and active citizenship.

During the workshops we expanded our knowledge about human rights and gender balance. We also planned our work in this topic with young people during this school year.

Training was very intensive. We learned a lot, we exchanged our experience and we received a lot of good energy for this school year. I hope that soon enough we will be able to share the knowledge and skills we acquired with our students.

Anna Motwicka-Kaczor

(school coordinator)

 


 

Share
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.