Jesteś tutaj: Strona głównaŻycie szkolneStypendia
lech.bmp
 
Szkoła z wizją
aska.bmp
 
Szkoła innowacji

Dolnośląski Program Stypendialny

stypendium dolnyslaskO sty­pen­dium ubie­gać się mogą uzdol­nieni ucznio­wie gim­na­zjów którzy:

  • za­miesz­kują na ob­sza­rze wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skiego i uczęsz­czają do dol­no­ślą­skich szkół gim­na­zjal­nych lub ponadgimnazjalnych;
  • po­cho­dzą z ro­dzin, w któ­rych do­chód w prze­li­cze­niu na jed­nego członka ro­dziny nie prze­kra­cza 1008,00 zł mie­sięcz­nie (1166,00 zł w przy­padku, gdy w ro­dzi­nie jest dziecko niepełnosprawne)
Czytaj więcej: Dolnośląski Program Stypendialny

Stypendium „zDolny Śląsk”

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień ogłasza XII edycję Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk" Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Stypendia "zDolny Śląsk", każde w kwocie od 2000 zł do 3000 zł rocznie, będą ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Stypendia będą przyznawane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej.

Czytaj więcej: Stypendium „zDolny Śląsk”

Stypendium Rady Rodziców 2011/2012 za 1 semestr

Rada Rodziów przyznała i ufundowała stypendia dla uczniów za  najlepsze  wyniki  w nauce  w  I półroczu roku szkolnego 2011/2012

Czytaj więcej: Stypendium Rady Rodziców 2011/2012 za 1 semestr

Stypendia szkolne 2011/2012 za 1 semestr

Z przyjemnością informujemy, że komisja stypendialna przyznała stypendia za wyniki w nauce i stypendia sportowe. 

Wewnątrz newsa pełna lista stypendystów.

Czytaj więcej: Stypendia szkolne 2011/2012 za 1 semestr

Dolnośląski Program STYPENDIALNY

SDolnośląski Program Stypendialny-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych realizowany jest przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający warunki wynikające z "Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim".

Czytaj więcej: Dolnośląski Program STYPENDIALNY

Czytelnicy online

0 osób i 154 gości online

Trzymamy poziom!

Dwujęzyczność
Gimnazjum i Liceum Dwujęzyczne
 

Jesteśmy szkołą Odkrywców Talentów

Szkoła Matematycznych Innowacji
Jesteśmy Szkołą Matematycznych Innowacji


Umiemy uczyć

Kultywujemy pamięć narodową

Szkoła z klasą 2.0
Uczymy
i uczymy się z TIK

Szkoła z klasa 2.0 Laboratorium
Szkoła z klasą 2.0
Laboratorium

Jesteśmy szkołą z klasą!!!

'Innowacyjna
Jesteśmy laureatem konkursu
''Innowacyjna szkoła''

Dbamy o bezpieczeństwo!

Realizujemy projekty ze środków
Europejskiego Funduszu SpołecznegoInnowacyjny Nauczyciel Matematyki 2013

Nasz nauczyciel otrzymał 
Europejską Odznakę Jakości
'Innowacyjny
U nas uczą laureaci konkursu
''Innowacyjny nauczyciel 2009 i 2008''

 'Złote
U nas uczą laureatki nagrody
''Złote Sowy 2009, 2013''

'Smok
U nas uczą laureaci konkursu
''Żmigrodzki Smok Sukcesu 2011 i 2009''


Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem
Szkoleń E-learningowych

qr

Początek strony